q Laswerken Seigers |Algemene voorwaarden

Onze gegevens

Algemene voorwaarden

CONTACT:

Email: info@Laswerkenseigers.be
GSM: +32 (0)477 765 441

FACTUURADRES

Laswerken Seigers bv
Katoenstraat 24
2490 Balen
BE0607.935.325

PRODUCTIEHAL/AFHALING

Steenweg op Leopoldsburg 28/1 Hal 28/5
2490 Balen

Artikel 1

Leveringsvoorwaarden

 • Na het plaatsen van een bestelling gaat de koper automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
 • SDMW.be kan voor kopers wereldwijd meubelstukken fabriceren zolang de koper aan alle andere algemene voorwaarden voldoet.
 • De koper verbindt er zich toe het volledige bedrag over te schrijven. Enkel na ontvangst van het volledige bedrag zal productie- en leveringstermijn aanvangen.
 • SDMW.be kan de levering op zich nemen, maar enkel in overleg met – en voor rekening van de koper. Het is aan de koper om contact op te nemen met SDMW.be en een geschikte oplossing aan te vragen.
 • SDMW.be verbindt er zich toe om meubelstukken uiterlijk binnen 15 werkweken te leveren indien hout een onderdeel is van het stuk. Meubelstukken uit staal worden uiterlijk binnen 5 werkweken beschikbaar gesteld. SDMW.be is niet verantwoordelijk voor verlenging van deze termijnen indien uitzonderlijke, economische omstandigheden zich voordoen of in geval van problemen bij toeleveranciers. SDMW.be verbindt er zich toe om zijn kopers in deze omstandigheden tijdig in te lichten.

Artikel 2

Herroepingsrecht

 • SDMW.be verbindt er zich toe om volgens wettelijk geldende regelgeving te voldoen aan het herroepingsrecht. De koper heeft tot 14 dagen na levering bedenktijd om het product ongebruikt en in originele, ongeopende verpakking terug te sturen waarbij SDMW.be de verzendkosten op zich neemt en de totale aankoopsom vergoedt.
 • Om beroep te doen op het herroepingsrecht moet de koper dit formulier downloaden en ingevuld terug bezorgen.
 • Volgens de wettelijke regelgeving vallen maatproducten niet onder het herroepingsrecht. SDMW.be geeft de koper echter 24u bedenktijd alvorens over te gaan tot planning en product. Indien de koper zich op een later tijdstip bedenkt zal SDMW.be alsnog een oplossing zoeken. Hierbij zal gekeken worden naar de reeds bestelde en/of verwerkte materialen en hiervoor een geschikte vergoeding afhouden van de aankoopsom. Het resterende bedrag zal verder zonder vragen teruggestort worden binnen aanvaardbare termijn.

Artikel 3

Garantie

 • De koper verbindt er zicht toe om direct bij in ontvangst name van het bestelde stuk dit volledig te controleren. De koper heeft enkel recht op garantie indien afwijkingen ten opzichte van de bestelling onmiddellijk worden meegedeeld. Meldingen op een later tijdstip kunnen niet garanderen dat het stuk nog in volledige nieuwstaat is.
 • De bestelde meubelstukken worden zowel machinaal als met de hand bewerkt. Eventuele bewerkingssporen zijn dus perfect mogelijk. Eventuele zichtbare gevolgen van het machinaal of handmatig bewerken vallen dus niet automatisch onder de garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: slijpsporen, verfnevel, lasspatten, boor- of schroefgaten, afwaterings- of galvanisatiegaten, haarfijne krassen of andere. SDMW.be zal eventuele klachten direct bij overhandiging met de koper bekijken en documenteren. Ze zal samen met de koper in de mate van het mogelijke naar een geschikte oplossing zoeken, zij het een gegronde of ongegronde garantie-eis. Het is aan SDMW.be om te bepalen of deze eventuele, bijkomende kosten op de koper zullen verhaald worden. In geval van kosten voor de koper zal een geschikte termijn van betaling afgesproken worden.
 • Hout is een natuurproduct en wordt juist om die reden door de koper besteld. SDMW.be zal het hout steeds volgens de regels van de kunst bewerken om eventueel werken van het hout zoveel mogelijk te beperken. Dit is echter onmogelijk uit te sluiten en vormt dus geen grond tot garantie. Hieronder vallt, maar is niet beperkt tot: kromtrekken, torsen, schotelen, scheuren, uitpuilen van noesten, versplinteren of andere. SDMW.be zal bij levering opgeven onder welke omstandigheden het hout best wordt geplaatst om eventueel werken ervan te beperken.
 • SDMW.be verbindt er zich toe om de meubelstukken volledig op maat te produceren volgens opgave van de koper. Hierbij wordt in alle richtingen afzonderlijk een tolerantie van 1cm aanvaard. Bij een grotere afwijking heeft de koper recht op een nieuw meubelstuk. De koper heeft geen recht op een vergoeding wegens opgelopen vertragingen.

Artikel 4

Prijsbepaling

Artikel 4

Prijsbepaling

 • Het dynamisch karakter van de webshop bepaalt dat elke klant een afzonderlijke prijsopgave krijgt.
 • SDMW.be heeft ten alle tijde het recht om een bestelling ongedaan te maken indien blijkt dat er een fout in de automatische prijsbepaling zit. Ze verbindt er zicht toe om deze fout zo snel mogelijk recht te zetten. De koper krijgt de keuze tussen het bijbetalen van het verschil of de volledige aankoopsom teruggestort te krijgen. De klant heeft in geen enkel geval recht op een vergoeding.
 • BTW zal berekend worden volgens Belgische bepalingen aan 21%. Ook klanten buiten Belgische grondgebied zullen deze btw moeten vereffenen.

Artikel 5

Privacy

 • SDMW.be verzamelt enkel de hoognodige klantgegevens om de diensten correct uit te kunnen voeren en zal hen enkel contacteren met betrekking tot de gemaakte bestelling. Enkel bij goedkeuring van de koper zullen de gegevens voor andere, eigen doeleinden gebruikt worden.
 • SDMW.be verbindt er zicht toe om de privacywetging zo strikt mogelijk te volgen en misbruik door derden te voorkomen.

Artikel 6

Juridische geschillen

 • Alle betwistingen behoren zonder uitzonderingen tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin het kantoor is gevestigd.

Pin It on Pinterest

Share This